วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

www.tai-nation.org
www.youthpowermedia.org
www.cjourney.info
www.namkhung.com
www.shaninform.org
www.khunsarngtonhung.com
www.taicentre.org
www.shanwomen.org
www.salweennews.org
ISG www.taigov.org
Tai4freedom www.tai4freedom.info
Tai Overseas www.tai-overseas.org
Shan Orphans www.shan-orphans.org
Skill Share www.sitandread.net
www.sengtien.th.gs
jarmtoon.myweb.hinet.net
uk.geocities.com/newfreetiger
uk.geocities.com/shanyouths
uk.geocities.com/taiforfreedom
www.sssny.org
www.radiodai.net
www.sanloitai.com
http://shiningyak.hi5.com/ http://shiningyak.hi5.com/
www.mongloi.org